Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật một cách cẩn thận để có được một sự hiểu biết rõ ràng, về cách thức thông tin cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng và bảo vệ hoặc xử lý tại website sonnanogreen.com.

Bảo mật thông tin khách hàng - Sơn Nano Green

1. Những thông tin cá nhân nào được thu nhập?

Khi đăng ký mở đại lý sơn nước Nano Green. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ, số điện thoại, email hoặc các thông tin khác của bạn để Sơn Nano Green liên hệ & gửi thông tin cần thiết đến bạn.

2. Khi nào thông tin được thu thập?

Sơn Nano Green thu thập thông tin khi bạn đăng ký mở đại lý sơn, đăng ký thành viên hoặc đăng ký nhận bản tin định kỳ.

3. Thông tin được lưu trong bao lâu?

Thông tin của bạn sẽ được lưu trữ từ khi bạn đăng ký hoặc cung cấp các thông tin mua hàng/đăng ký. Thông tin này sẽ được lưu trữ đến khi bạn yêu cầu Sơn Nano Green hủy các thông tin cá nhân này. Hoặc được xóa đi theo điều khoản của chính sách gửi thư điện tử/email.

4. Thông tin của bạn được dùng làm gì?

Sơn Nano Green sử dụng thông tin để liên hệ & gửi thông tin cho bạn. Ngoài ra, Sơn Nano Green có thể sử dụng các thông tin thu thập từ bạn để thực hiện các cuộc khảo sát truyền thông hoặc marketing, hoặc phục vụ cho các mục đích sau:

  • Nâng cao chất lượng phục vụ của Sơn Nano Green hoặc cải thiện nội dụng của website.
  • Gửi email định kỳ về địa chỉ email của bạn cho các cập nhật khuyến mại, giảm giá.

5. Bảo vệ thông tin khách truy cập.

Sơn Nano Green sử dụng chứng chỉ SSL trong kết nối với website nên bạn hoàn toàn yên tâm khi đăng ký thông tin online tại sonnanogreen.com. Sơn Nano Green không bao giờ chủ động yêu cầu bạn cung cấp các thông tin mang tính chất riêng tư.

6. Việc sử dụng ‘cookie’?

Sơn Nano Green không sử dụng các cookie cho các mục đích theo dõi. Bạn có thể chọn để máy tính của bạn cảnh báo bạn mỗi khi một cookie được gửi đi, hoặc bạn có thể chọn để tắt tất cả các cookie. Nếu bạn tắt cookie tắt, một số tính năng sẽ bị vô hiệu hóa và việc duyệt web của bạn sẽ kém hiệu quả hơn do một số dịch vụ của của Sơn Nano Green có thể sẽ không phát huy hết các tính năng được thiết kế.

7. Các bên thứ ba.

Sơn Nano Green không bán, trao đổi, hoặc chuyển giao các thông tin đăng ký của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

8. Quảng cáo của Google.

Sơn Nano Green có thể đăng tải, sử dụng Quảng cáo Google AdSense. Google là một nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phục vụ quảng cáo trên website sonnanogreen.com. Người dùng có thể chọn không tham gia sử dụng cookie của Google bằng cách truy cập các chính sách bảo mật quảng cáo và mạng nội dung của Google.

Sơn Nano Green cùng với các nhà cung cấp bên thứ ba, chẳng hạn như Google sử dụng cookie của bên thứ ba (như các cookie Google Analytics) và các tập tin cookie của bên thứ ba (như cookie DoubleClick) để quản lý dữ liệu liên quan đến tương tác người dùng với hiển thị quảng cáo, và các chức năng dịch vụ quảng cáo khác có liên quan đến Sơn Nano Green.

Nếu có bất kỳ câu hỏi liên quan đến chính sách bảo mật này, bạn hãy gửi thông tin cho Sơn Nano Green qua trang Liên hệ hợp tác.

Sơn Nano Green!